4 Ağustos 2011 Perşembe

2.sınıflar deneme sınavı indir 2

MEHMET MİRABOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU 2. SINIFLAR
                                           DEĞERLENDİRME YAZILISI

                                             ÖMER’İN  KORKUSU

   Ömer köpekten çok korkardı. Köpek gördüğü zaman yolunu değiştirirdi. Komşularının da
“Yaman” adında bir köpeği vardı. Yaman, her gün kapının önünde yatar, gelene geçene havlardı
Bir keresinde Ömer’e havlamış, Ömer de korkup kaçmıştı. Köpek bir süre  Ömer ‘in peşinden koş-
muştu. Ömer,okula giderken her gün o yolu kullanıyordu. Ömer:”Bu işe bir çözüm bulmalıyım .”di-
ye düşündü. Eline bir parça ekmek aldı. Komşularının kapısının önünden geçerken Yaman’ın önü-
ne attı. Yaman kuyruğunu sallayarak ekmeği yedi. Bir daha da Ömer’e havlamadı.
        
            Yukarıdaki metni dikkatle okuyarak ilk 5 soruyu metne göre cevaplayın.

             1-Ömer, köpek görünce niçin yolunu değiştirirdi?
             
                   A-Köpekten korkardı    B- Yolu beğenmezdi      C-Yolda oyalanmak için değiştirirdi

             2  -Korktuğu köpeğin adı neydi?            
                  
                   A-Çomar        B-Yaman       C-Karabaş

             3-Ömer,köpeğin önüne ne attı?

                    A-Et attı.      B-Taş attı       C-Ekmek attı

             4-Köpek, Ömer’e bir daha niçin havlamadı?

                    A-Ömer’den korktuğu için    B-Ömer,ekmek attığı için        C-Köpek uyuduğu için

             5-Yaman, ekmeği nasıl yedi?

                     A-Kuyruğunu sallayarak      B-Havlayarak     C-Yatarak

             6-“Yaman kuyruğunu sallayarak ekmeği yedi.” Cümlesinde kaç sözcük vardır?

                      A- 4           B- 5          C  6

             7-“ Ömer, köpekten çok korkardı.” cümlesinde kaç hece vardır?

                       A -8          B- 7         C- 9

             8-“ Peşinden koştu.” Cümlesinde kaç tane harf vardır?

                       A-  13           B-  15                C-    16

              9- Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?

                       A-  Koştu        B- Oya elindeki kalemini       C-Akşam yağmur yağdı

              10- Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış hecelerine ayrılmıştır?

                       A-   köp ek       B   -hav la ya rak           C-kor kar dı


              11-“ sene”  sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

                           A-  ay          B-  yıl         C-     hafta

              12- “sıcak” sözcüğünün  zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

                            A- ılık        B-  kızgın          C-     soğuk

              13- “Yarın benimle çocuk parkına gelir misin”      cümlesinin sonuna hangi noktalama
işaretini koymalıyız ?

                               A-  nokta (.)              B- soru işareti (?)          C- virgül (,)

              14- Alfabemizde kaç tane harf vardır?

                              A- 29          B-  21           C-   24

              15- Alfabemizdeki harflerin kaç tanesi ünlüdür?

                              A-  9           B-8               C-  4

              16-“ayva, abla, atkı,armut” sözcüklerini alfabetik sıraya koyarsak,hangi seçenek doğrudur?

                              A- ayva,atkı,abla, armut     B  -atkı,abla, armut,ayva       C-    abla,armut,atkı,ayva

              17-“Atatürk,bin sekiz yüz seksen bir yılında Selanik’te doğdu.” Cümlesinde kaç tane özel isim vardır?

                                A-  3            B-  2          C-  1

              18-“Kardeşimle, kedim minnoşa süt verdik .”  cümlesinde yazım hatası olan kelime hangisidir?. 

                                  A-minnoşa      B-kedim          C- Kardeşimle

               19-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi özel isimdir?

                             A-  okul         B-  çiçek         C  Türkiye

                20- “Akşam babam eve erken geldi. Yemeğimizi yedikten sonra ,parka gittik . Ben    

salıncağa  bindim .  Babam da kardeşimi kaydırağa götürdü .”   okuduğunuz metinde kaç

cümle vardır?

                                 A- 3                   B- 5                C-   4

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder